ТАЙДЗИ АКАДЕМИЯ НЕБЕСЕН ДРАКОН

ТАЙДЗИ АКАДЕМИЯ НЕБЕСЕН ДРАКОН

Тайдзи Академия НЕБЕСЕН ДРАКОН е създадена през 2001г. от Силви Велев с цел популяризирането и разпространението на тайдзицюан.

В началото се преподава Ян фамилен стил на тайчи, като се следва традиционната линия на фамилията Ян според Ян Чънфу - Ян Джъндуо - Ян Дзюн.

Преподава се пълния аспект на тайдзицюан – както като  енергийна система за здраве, така и като бойно изкуство.

Наред с преподаването на тайдзи се преподава и цигун/чигун/, а също и вътрешни даоистки практики. Малко по късно Академията в лицето на Силви Велев от една страна и Красимир Димитров – Китаеца /първи учител на С. Велев по тайдзи/ започват сътрудничество в направление развитие на Китайската калиграфия, като регулярно се провеждат курсове, които се явяват и първите такива в България, а също преподаване на Китайски език и Китайска живопис.

В настоящия момент Академията е в пряко сътрудничество и с Институт Конфуций.
Вижте повече за академията тук: http://www.taiji-academy.com