КУНФУ ЦЕНТЪР СЮАНГУЕЙ

КУНФУ ЦЕНТЪР СЮАНГУЕЙ

Кунфу център "Сюангуей" е създаден през лятото на 1995 г. Центърът продължава практикуването на традиционни китайски бойни изкуства в България,

чието начало се поставя от Езотерично общество "Цин Лун", с ръководител Красимир Димитров – Китаеца.

Инструктурите и практикуващите в центъра ежегодно посещават множество семинари и срещи на наши и чужди майстори в различни стилове и направления на бойните изкуства. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики.

Към центъра е създаден и се развива нов, съвременен метод за обучение в бойните изкуства, съобразен със съвременните достижения на образованието, науката и техниката, езиковото, културно и информационно развитие на съвременния човек, неговите възможности за възприемане и разбиране, както и с индивидуалните особености и изисквания на всеки практикуващ.

Вижте видео от участието на Кунфу Център Сюангуей в Чи Енерджи Фест през май 2018г.:

Повече информация за клуба можете да откриете на сайта им: http://www.xuangui.com