Тай Чи - за здравето

        По определение на Световната здравна организация здравето представлява „Състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг”. То е балансирано състояние на психиката, емоционалното състояние и физиологията на човешкия организъм и съзнание. Това балансирано състояние между вътрешния и външния свят на границата на нашето физическо, емоционално и ментално съществуване наричаме Тай Чи /Тай дзи/. Намирането на този баланс във всяко отношение и връзка, представлява здравето на това отношение или връзка. То кореспондира със същия механизъм на уравновесяване и фино усещане за лесно нарушимия баланс, поддържането на който предполага необходимото внимание и чистота на възприятията. Така значението на нашето физиологично, психично и умствено здраве се пренася в здравето на нашите отношения с хората, семейството, екипа, организациите и различните структури на обществата от хора. Здравето придобива своя социален отенък на адекватно и балансирано взаимодействие, насочено както навън, така и навътре от всяка условно приета граница.

Движенията в Tай Чи

                                                                                                                                                                                                                                           

     Терминът „Tай Чи” /или Тай дзи/ е обозначение на „великата”, изначална граница на откриването, различаването и отграничаването на всяко явление.

       Днес се възприемат обичайно определени движения или комплекс от движения за Тай Чи. Популярното мнение е, че когато се изпълняват „онези странни движения” бавно, плавно и последователно, това вече представлява практика на Тай Чи. Всъщност – не! Точно в резултат на развитието на определени качества и при определени условия движението става бавно, плавно и последователно /дори единно/.

Как упражненията в Tайчи биха довели до „отслабване” на тялото?!

Ако излезем извън „горенето на калории” и „стопяването на мазнини”, които винаги са предмет на едно съвременно изследване, ще си позволим да видим малко повече в механизма на самата практика. Практиката в упражненията на Tайчи имат в основата си улавяне на механизма, по който управляваме и структурираме пространството и това как и доколко успяваме да балансираме усилията вътре и вън от това пространство. Наблюдавайки структурата на нашето вътрешно пространство, ние бихме могли да я променим и преподредим по един нов и ненатоварващ начин, при който тя да се освободи от вътрешната си тежест и задържане. Опознавайки механизма за въздействие на външната среда върху нашата структура, то бихме открили възможностите за балансиране на силовите влияния, които застрашават или натоварват тази структура. Всичко това изисква известна сензитивност за опознаване и разбиране на наблюдаваните процеси и явления, което е присъщо за упражняването на Tайчи.

Знаете ли колко стила има в Тай Чи?

Тай Чи е китайско бойно изкуство с духовна насоченост. Практикува се както за самозащита, така и за здраве. С  течение на времето са се появили много и различни стилове на Тай Чи. Най- популярните стилове са Чън, Ян, Уу, У, Ли, Сун, всеки от тях носи името на семейството, от което произлиза.

Тай Чи като метод за отслабване

Лятото е сезонът, в който обръщаме най-голямо внимание на фигурата си. Повечето хора прибягват до строги и мъчителни диети, съчетани с интензивна физическа активност, но голяма част от тях се отказват бързо и не постигат желаните резултати.
Сега ще ви запознаем с един метод за отслабване, който няма да предизвика у вас чувство на напрежение и хиляди ограничения, които е много трудно да се спазят, това е Тай Чи.